Veri Yedekleme Çözümleri

Verilerin düzenli bir şekilde yedeklerinin alınması herhangi bir veri kaybı esnasında tekrar veriyi getirmek açısından oldukça fazla önem taşımaktadır.

Bu yüzden verilerinizi aşağıda sunmuş olduğumuz yöntemlerle yedekleyebilir bir felaket anında meydana gelen kaybı da asgariye indirmelisiniz.

  • Yedekleme Hizmeti
  • Backup/Restore Yöntemleri
  • Ağ alt yapısının sağlanması ve İşletimi
  • Veritabanı Logfile Shipping Yönetimi
  • Olağanüstü Durum Geçiş Hizmetleri

Son Eklenenler