Dış Kaynak(OutSourcing) Hizmetleri


Dış Kaynak Kullanımı bir şirketin asıl uzmanlık alanına odaklanıp uzmanlık alanı dışındaki konularda konunun uzman şirketlerinden hizmet alması anlamına gelmektedir. Günümüzde şirketler rekabetçi iş dünyasının şartları gereği sadece kendi profesyonel kabiliyetleri üzerine odaklanarak başarılı olabilmekte hatta varlıklarını devam ettirebilmektedirler.

Tüm sektörlerin günümüzde ihtiyaç duyduğu temel alan olan bilişim teknolojileri alanında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kalifiye personel, altyapı, donanım ve yazılım gibi birbirinden farklı alanlara yatırım yapmaları zorunluluğu doğmuştur. Tüm bu süreçlerin toplam maliyeti ise genellikle çok yüksektir. Bu sebepten dolayı kârlılık oranlarının çok düştüğü günümüz rekabetçi iş dünyasında şirketler bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını WEBSHOP Teknik servis Dış Kaynaklar Kullanımı metoduyla karşılayabilirsiniz.

 

  • Personelin tüm giderleri (Maaş, SSK, Yol, Yemek Vs.) bize ait olup firmaya tamamen gider olarak gösterebileceği bir hizmet faturası kesilmektedir.
  • Full time ve yarı zamanlı veya müşterinin isteğine göre haftada birkaç gün personel bulundurma olarak özetleyebiliriz.
  • Bu hizmet kapsamında personelin hasta olması izin vb durumlarda yerine başka bir personel konumlandırarak hizmet sürekliliği sağlanmaktadır. OUTSOURCING-Full time ve yarı zamanlı veya müşterinin isteğine göre haftada birkaç gün personel bulundurma olarak özetleyebiliriz.
  • Bu hizmet kapsamında personelin hasta olması izin vb durumlarda yerine başka bir personel konumlandırarak hizmet sürekliliği sağlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda Destek anlaşması yapan bir firmada bulundurulan personeli aşan durumlarda WEBSHOP’ un teknik kaynakları da müşterinin kullanımına sunulmaktadır.
  • Personelin tüm giderleri (Maaş, SSK, Yol, Yemek Vs.) bize ait olup firmaya tamamen gider olarak gösterebileceği bir hizmet faturası kesilmektedir.
  • Yapılan tüm çalışmalar günlük olarak raporlanır ve hard copy olarak bakım faturası ile olarak ilgili kişilere iletilir.

Son Eklenenler