Nato Bulut Bilişimi ODTÜ CYDES’te Tartışacak

NATO, “Bulut Bilişim”i tartışmak üzere uluslararası uzmanları ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan Siber Savunma ve Güvenlik Araştırma Laboratuvarı (CyDeS)’te biraraya getiriyor.

NATO Bilişim Sistemleri ve Teknoloji (IST) Paneli, son yıllarda ön plana çıkan “Bulut Bilişim” konusunun ele alınacağı “NATO IST-125 Defence Implications of Cloud Computing at Tactical Edge” adlı etkinliği 11-12 Haziran tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirecek.

ODTÜ ve Siber Savunma ve Güvenlik Araştırma Laboratuvarı’nın (CyDeS) ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe; NATO’nun üst düzey görevlileri ve bulut bilişim alanında dünyaca bilinirliğe sahip uzmanlar katılacak. Etkinlik boyunca, bulut bilişim ve güvenliği ile ilgili en son teknolojiler ve bunların ulusal savunma sistemleri üzerindeki yansımalarının tartışılacağı yuvarlak masa toplantıları ve paneller düzenlenecek.

Türkiye’den ve dünyadan bilişim ve bilgi güvenliği alanında önde gelen önemli firma ve kuruluşların da destek verdiği etkinliğin katılımcıları arasında; COMODO,  TÜBİTAK, Microsoft, Labris, Barikat da bulunuyor.

“Bulut bilişimin Türkiye’de tartışılması çok önemli”

Ülkemiz ve dünya için önemli konuların tartışıldığı bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapan ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nün Müdürü ve  CyDeS Direktörü Nazife Baykal; bu etkinliği Türkiye’de gerçekleştirmenin çok büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Baykal,  “Bulut bilişim günümüzde; dijital yaşamın, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır.  İş dünyası açısında maliyetleri düşürmesi, e-ticaretin gelişimine katkıda bulunması ve istihdama olan etkisi nedeniyle sıklıkla kullanılan bulut bilişim ve devletlerin de bilgi politikaları arasında öncelikli yerini almıştır. Bulut bilişim,  artık ülkelerin ekonomilerine de yön vermektedir. Avantajlarının yanında; verilerin saklanması, iletilmesi ve mahremiyeti açısından yeni güvenlik risklerini de beraberinde getiren bulut bilişimi daha kapsamlı olarak ele almak; bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkelerin geleceğini ve güvenliğini bu denli yakından ilgilendiren bu konunun tartışılma yeri olarak Türkiye’nin seçilmesi ve ODTÜ ve CyDeS’in buna evsahipliği yapması; Türkiye’nin bu alandaki ağırlığını ve gelecek açısından taşıdığı potansiyeli göstermektedir.” dedi.

Gelecek bulut bilişimde!

Verilerin internet üzerinden erişilebilen sunucu topluluklarında (bulut) saklanmasına, uygulamaların bu sunucular üzerinde çalıştırılmasına; çeşitli hizmetlerin bu sunuculara yaptırılmasına olanak veren “bulut bilişim” son dönemin en çok tartışılan konularının başında geliyor.  Nesnelerin interneti, büyük veri ve sosyal ağ kavramlarının gelişmesi ve hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte bulut bilişim hizmetleri; kullanıcılar tarafından farkında olarak ya da olmayarak da giderek daha fazla kullanılıyor. Ülkelerin bilgi güvenliği açısından da kritik öneme sahip bulut teknolojileri ve güvenliği, bir beklenti olmanın da ötesinde ticari ya da uluslararası rekabette belirleyici rol oynuyor.